Hướng dẫn các học viên sử dụng online: 

1. Đối với những bạn đăng ký chương trình tiếng Anh cho người mới bắt đầu Pimsleur English Premium (gói cao cấp) thì nhấn vào đây.

2. Đối với những bạn đăng ký chương trình Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ Effortless English như sau: 
  • Nếu bạn đăng ký một trong các gói Original Course, Power Course, Real Course hoặc gói tổng hợp 3 cấp độ Native Speaker thì vào mục ONLINE AUDIO.
  • Đối với những bạn đăng ký gói VIP thì hãy vào mục ONLINE VIP để đăng nhập và sử dụng.
Trường hợp các bạn không tìm thấy hoặc không vào được những mục trên là do email của bạn chưa được kích hoạt hoặc email chưa trùng khớp với email lúc đăng ký. Theo đó bạn hãy liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ nhé.