Hướng dẫn cho các bạn học viên mới

Đối với những bạn đăng ký chương trình tiếng Anh cho người mới bắt đầu Pimsleur English Premium (gói cao cấp) thì nhấn vào đây.

Đối với những bạn đăng ký chương trình Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ Effortless English như sau: 
  1. Truy cập vào ONLINE AUDIO dành cho những bạn đăng ký một trong các gói Original Course, Power Course, Real Course, Business Course hoặc gói tổng hợp Native Speaker, Pro Speaker.
  2. Truy cập vào ONLINE PREMIUM dành cho những bạn đăng ký gói VIP Membership hoặc gói Pro Speaker.
Trường hợp các bạn không tìm thấy hoặc không vào được những mục trên là do email của bạn chưa được kích hoạt hoặc email chưa trùng khớp với email lúc đăng ký. Theo đó bạn hãy liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ nhé.