Hướng dẫn sử dụng tài khoản trực tuyến: 
Đối với những bạn đăng ký 1 trong 4 khóa học Effortless English sau:
  • Effortless English Original Couse (gói sơ cấp), 
  • Effortless English Power Course (gói trung cấp), 
  • Effortless English Real Course (gói nâng cao)
  • Effortless English Native Speaker (gói 3 cấp độ) 
Hãy vào chọn mục AUDIO sau đó chọn khóa học tương ứng.
Đối với những bạn đăng ký Effortless English VIP thì hãy vào mục VIP hoặc LOGIN để đăng nhập sử dụng bài học trực tuyến.
Đối với những bạn đăng ký khóa học Pimsleur English Premium (gói cao cấp) thì nhấn vào đây.
Trường hợp các bạn không tìm thấy hoặc không vào được những mục trên là do tài khoản email của bạn chưa được kích hoạt hoặc bị lỗi, bị khóa, lúc này bạn hãy liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ nhé.